Huurwoningen

Het woningaanbod van Zeeuwland vindt u op www.zuidwestwonen.nl. De plek waarop u het grootste woningaanbod (sociale) huurwoningen, garages en koopwoningen van Zeeland en West-Brabant vindt. Hier schrijft u zich in voor een woning van Zeeuwland. Maak vooral ook een zoekprofiel aan. Dan ontvangt u per e-mail tipberichten over beschikbaar en passend woningaanbod.

Hier leest u hoe Zuidwestwonen.nl werkt.

Heeft u vragen over uw inschrijving? Neem op werkdagen tussen 8.30-12.30 uur contact op met een van de medewerkers van Zuidwestwonen via 085 483 17 00.

Toelichting soort woningen

Passend Toewijzen
Woningcorporaties moeten zich bij het toewijzen van sociale huurwoningen houden aan regels van de zogenoemde passendheidsnorm. Dat betekent dat de huur van een woning moet passen bij het inkomen van de nieuwe huurder. Ook moet de grootte van het huishouden (het aantal personen) passen bij de grootte van de woning.

Waarom Passend Toewijzen?
Met Passend Toewijzen wil de overheid voorkomen dat huishoudens met lage inkomens in te dure woningen terecht komen. Daarom moeten corporaties werken met inkomensgrenzen bij de toewijzing van sociale huurwoningen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze pagina van Zuidwestwonen.nl.

Controle kredietwaardigheid
Voordat we een woning aanbieden bekijken we soms uw kredietwaardigheid. Dan bekijken we of u wel eens betalingsproblemen heeft gehad. Er wordt dus niet alleen gekeken naar het inkomen dat u nu heeft.