Huurwoningen

Het woningaanbod van Zeeuwland vindt u op www.zuidwestwonen.nl. De website waarop u het grootste woningaanbod (sociale) huurwoningen, garages en koopwoningen van Zeeland en West-Brabant vindt. Hier schrijft u zich in voor een woning van Zeeuwland. Maak vooral ook een zoekprofiel aan. Dan ontvangt u per e-mail tipberichten over beschikbaar en passend woningaanbod.

Kijkt u hier hoe u stap voor stap uw inschrijving op Zuidwestwonen kunt verwerken. Hier leest u hoe het werkt.

Passend toewijzen

Sinds 1 juli 2015 geldt de nieuwe Woningwet. Eén van de onderdelen van die Woningwet is: 'Passend Toewijzen'. Dit betekent, dat woningcorporaties zich bij het toewijzen van sociale huurwoningen moeten houden aan regels van de zogenoemde passendheidsnorm. Dat betekent dat de huur van een woning moet passen bij het inkomen van de nieuwe huurder. Ook moet de grootte van het huishouden (het aantal personen) passen bij de grootte van de woning.

Waarom Passend Toewijzen?
Met Passend Toewijzen wil de overheid voorkomen dat huishoudens met lage inkomens in te dure woningen terecht komen. Daarom moeten corporaties werken met inkomensgrenzen bij de toewijzing van sociale huurwoningen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze pagina van Zuidwestwonen.nl.