Zeeuwland heeft voor het tweede jaar op rij een mooie score behaald in het onderzoek van brancheorganisatie Aedes. In het zogenoemde Benchmark onderzoek vergelijkt Aedes corporaties op vijf prestatievelden.

Op drie van de vijf prestatievelden scoren we een A. Dat is de hoogst haalbare score. Het zijn voor Zeeuwland ook de drie belangrijkste prestatievelden, namelijk: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten en Duurzaamheid. Zeeuwland hecht grote waarde aan het woonplezier van haar huurders tegen zo laag mogelijke bedrijfslasten. Daarbij is duurzaamheid tegenwoordig natuurlijk een belangrijk onderwerp.

Op de prestatievelden Onderhoud & Verbetering en Beschikbaarheid & Betaalbaarheid scoort Zeeuwland een B. Op deze onderdelen vindt Zeeuwland een lagere score, mede veroorzaakt door hogere onderhoudskosten, minder belangrijk. Wij investeren graag in goed onderhoud waardoor het woonplezier stijgt.

Stijgende kosten
We zijn trots op het behaalde resultaat. Wel merken wij ook de gevolgen van de stijgende kosten. Het is dan ook een uitdaging om volgend jaar opnieuw zo'n score te halen. Want, hoe houd je de kosten laag als de prijzen zo sterk stijgen? Daar gaan we dit jaar naar kijken.

Daarnaast merken we ook dat bijvoorbeeld reparaties langer duren voordat ze opgelost zijn. Dit komt onder andere door leveringsproblemen van materialen. Genoeg uitdagingen voor komend jaar.