We hebben een stukje braakliggend grond in Oosterland. Dat bieden we graag aan bewoners uit Oosterland aan om een moestuin te beginnen. Voor € 50 per jaar kunt u genieten van groenten uit eigen tuin.

Woont u in Oosterland en heeft u interesse? Mail naar marleen.keus@zeeuwland.nl of bel naar 0111 418 080.

UPDATE: Ondertussen hebben we voldoende aanmeldingen. U kunt alleen nog op de wachtlijst komen.