Zeeuwland behaalt voor het derde jaar op rij een heel mooie score in het onderzoek van brancheorganisatie Aedes. In het zogenoemde Benchmark onderzoek vergelijkt Aedes de woningcorporaties op vijf prestatievelden. Op drie van de vijf prestatievelden behaalt Zeeuwland een score A. Dat is het hoogst haalbare.


Deze A score krijgen we voor de prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten en Duurzaamheid. Dat vinden wij drie belangrijke pijlers, want we hechten grote waarde aan het woonplezier van onze huurders tegen zo laag mogelijke bedrijfslasten. Daarbij is duurzaamheid natuurlijk een belangrijk onderwerp.

Interim directeur-bestuurder Chris Theuws: "We zijn heel trots op onze scores. Onze inspanningen voor verduurzaming zien we opnieuw terug. De resultaten zijn beter dan vorig jaar. Onze woningen worden duurzamer. Dat zorgt voor lagere maandlasten en meer comfort voor onze huurders. Ik bedank mijn medewerkers, maar ook onze samenwerkingspartners. Want, we doen het samen. Samen staan we sterk."

Op de prestatievelden Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & Betaalbaarheid scoort Zeeuwland een B. Een B score is nog steeds het gemiddelde van alle woningcorporaties. We merken, dat kosten stijgen voor bijvoorbeeld het onderhoud. Een lagere score op deze onderdelen vinden wij dan ook minder erg. De investering in goed onderhoud en daarmee een hoger woonplezier voor de huurders is belangrijker.