Begin 2020 rondde Zeeuwland het nieuwbouwproject Buzee in Zierikzee af. Dit project verving 141 oude woningen in de wijk Buijse. Een aantal gevel- en gedenkstenen uit het oude plan heeft Zeeuwland nu teruggeplaatst in twee nieuwe woningen. Woensdag 26 juni onthulde wethouder Jacqueline van Burg een van deze gevelstenen.

Zeeuwland had in eerste instantie de historische gevelstenen verwerkt in twee buurtbankjes. De corporatie kreeg later verschillende suggesties om meer recht te doen aan het belang van deze cultuurhistorisch waardevolle elementen. Daarom is in overleg met voormalig Archivaris Huib Uil, kunstenaar Vincent Krans en architect Wouter de Jonge een nieuw plan gemaakt.
Met de historische waarde in gedachte, is besloten om op twee woningen de oude gevel- en gedenkstenen terug te plaatsen.

Stichting Cultuurfonds Zeelandia en gemeente Schouwen-Duiveland hebben een geldelijke bijdrage aan geleverd.In het bijzijn van enkele buurtbewoners en genodigden onthulde wethouder Jacqueline van Burg een van de gevelstenen aan de D'Aillystraat. Met deze stenen is een stukje oude wijk teruggebracht in de nieuwe. Hiermee is aan het 'vernieuwde Zierikzee' een stukje geschiedenis toegevoegd.