Airco plaatsen

Er bestaan twee hoofdtypen airco's: een mobiele airco die u los in de woning plaatst en een vaste airco met een binnen- en/of buitenunit die constructief met de woning is verbonden.

U heeft toestemming van Zeeuwland nodig om een vaste airco te mogen plaatsen en u heeft toestemming nodig om bouwkundige voorzieningen voor een luchtdoorvoer te maken voor een mobiele airco. Zeeuwland adviseert u graag. Bij uw aanvraag moet u een bouw-/montagetekening meesturen. U mag pas met de werkzaamheden beginnen, nadat u toestemming heeft gekregen.

Algemeen

 • U mag een vaste airco en een luchtdoorvoer alleen plaatsen en aanbrengen na voorafgaande schriftelijke toestemming en volgens de voorwaarden van Zeeuwland.
 • Een vaste airco mag niet aan de voorgevel van de woning aangebracht worden.
 • In principe mag er maar 1 airco per gevel aangebracht worden
 • In een appartementengebouw met een Vereniging van Eigenaars (VVE) hanteert Zeeuwland ook de regels van de VVE.
 • De bevestiging van een vaste airco en de bouwkundige voorzieningen voor een luchtafvoer moeten goed zijn uitgevoerd, met deugdelijke materialen, in technisch goede staat verkeren, volgens geldende eisen en richtlijnen (o.a. gemeente, energiebedrijf, brandweer) en mag geen gevaar voor u en/of omwonenden opleveren.
 • Een airco en het gebruik ervan mag in ieder geval geen hinder of overlast voor omwonenden veroorzaken. Hinder of overlast hebben vooral betrekking op geluid. Mobiele airco's geven vanwege hun opstelling in de woning nauwelijks geluidshinder voor de buren.
 • Als de werkzaamheden schade veroorzaken, zijn de kosten daarvan voor uw rekening.
 • Voor een vaste airco is een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning kunt u aanvragen via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl). Meer informatie kunt u verkrijgen bij úw gemeente.
 • U moet uw buren informeren wanneer u een vaste airco wilt plaatsen.

Bouwkundige kwaliteit

 1. U mag de buitenunit van een vaste airco alleen met een goedgekeurde bevestigingsconstructie monteren.
 2. Het is niet toegestaan om een buitenunit te monteren op een gestucte buitengevel (voorzetgevel).
 3. Voor bewoners van een appartement: Het is niet toegestaan om een buitenunit te monteren op het dak van het appartementengebouw.
 4. De aanleg van een elektrische installatie voor een vaste airco moet door een erkend installateur gebeuren met een keuringsrapport.
 5. De afvoer van het condenswater van een vaste airco moet op het riool worden aangesloten of op de hemelwaterafvoer.
 6. Het geluidsniveau van een vaste airco mag niet meer zijn dan 35dB of niet meer dan de eventueel vereiste omgevingsvergunning voorschrijft. Dit gaat om het geluidsniveau dat de buren bereikt, dus aan de perceelgrens. Bij appartementengebouwen of flats gaat het om het geluidsniveau bij het dichtstbijzijnde te openen raam of deur van boven- en onderburen.
 7. Sluit bij een mobiele airco de luchtafvoerslang bij voorkeur aan op een bestaande geveldoorvoer. Bij een eengezinswoning kan dit op een bestaande dakdoorvoer. Het eventueel aanbrengen van een nieuwe geveldoorvoer of een nieuwe dakdoorvoer moet gebeuren door een erkend bedrijf volgens de technische voorschriften van Zeeuwland.
 8. U mag een luchtafvoerslang van de mobiele airco niet aansluiten op het kanaal van de mechanische ventilatie.

Onderhoud

 1. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan of vervanging van een vaste airco en de luchtdoorvoeren.
 2. Kosten van eventuele gevolgschade aan het eigendom van Zeeuwland of derden bij werkzaamheden aan het bouwwerk komen voor uw rekening.
 3. Als het voor (onderhoud- of renovatie)werkzaamheden aan het eigendom van Zeeuwland noodzakelijk is om een airco tijdelijk of permanent te verwijderen, verleent u hieraan medewerking. De kosten voor verwijdering zijn voor u.

Verhuurbaarheid

 1. U mag de voorziening laten zitten, als Zeeuwland bij een verhuizing vaststelt dat de aanpassingen voor het plaatsen van een airco gedaan zijn volgens de voorwaarden, eventuele schriftelijke afspraken en ook in technisch goede staat verkeert. Is dit niet het geval? Dan moet u de situatie in goede staat (laten) brengen. Dat kan betekenen dat u de voorziening moet verwijderen.
 2. Bij verhuizing ontvangt u geen vergoeding van Zeeuwland voor de aanpassingen als u deze mag laten zitten. U kunt met de volgende huurder afspreken dat u van hem/haar een vergoeding ontvangt voor de airco. Dit is een nieuwe huurder nooit verplicht.
Tip
Wij adviseren u contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij om een vaste airco te verzekeren tegen schade.