Wat u moet weten over asbest...

Asbest, een beladen term, maar asbest is niet altijd gevaarlijk. Wij leggen u graag uit wat het precies is en wat Zeeuwland doet.

Meer informatie

Folder asbest

Wat is asbest?

Het is een sterk materiaal, kan tegen weersomstandigheden en het is relatief goedkoop. Daarom werd dit vroeger toegepast als bouwmateriaal. Maar asbest is geen onschuldig materiaal. Asbest bestaat uit hele kleine vezels. Als die vezels vrijkomen door erin te zagen, boren, schuren of door het te slopen, vormt het een gevaar voor de gezondheid. Daarom is asbest na 1983 niet meer toegepast en sinds 1994 is het verboden. Er zijn twee soorten asbest.

Hechtgebonden asbest
In producten met hechtgebonden asbestmateriaal zitten de vezels goed vast in het materiaal, zijn de asbestvezels stevig verankerd. Bijvoorbeeld in golfplaten en buizen van asbestcement.

Niet-hechtgebonden asbest
Bij niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal zitten de vezels niet vast in een materiaal. Ze komen makkelijker los.
Asbest is alleen gevaarlijk als er vezels los komen. Als u deze losse vezels veel en vaak inademt, kunt er ziek van worden. Hechtgebonden asbest is alleen gevaarlijk als u erin boort, zaagt of schuurt. Niet-hechtgebonden asbest kan eerder loslaten.

Woont u in een woning van voor 1994? Dan kan er asbest in de woning zitten. Gaat u verbouwen of klussen? Neem dan altijd even contact met ons op. Ook als u asbest vermoedt in uw woning, helpen wij u graag verder.

Hoe gaat Zeeuwland om met asbest?

Leegkomende woningen controleren wij op asbest. Bewoonde woningen controleren we tijdens het gepland onderhoud. Als we de aanwezigheid van asbest vermoeden, schakelen we een gespecialiseerd bedrijf in om onderzoek uit te voeren.

Moet er asbest verwijderd worden? Dan laten wij het bewuste materiaal verwijderen door een gespecialiseerde asbestverwijderaar. Na een eindcontrole door een speciaal laboratorium weten we dat er geen asbestvezels meer in de lucht zijn en kan de woning weer veilig worden betreden. Natuurlijk zijn onze medewerkers ook alert op asbest. Zij zijn goed opgeleid om asbest in de woningen te herkennen.

Meer informatie leest u in de folder.