Voor komend jaar staan er weer nieuwe onderhoudsprojecten op de planning. Helaas merken we dat we soms vertraging oplopen door de Wet Natuurbescherming. Waarom? Dat leggen we u graag uit.

Allereerst, wat is de Wet Natuurbescherming? Deze wet heeft als doel te zorgen dat de natuur gezond blijft. Voor ons als woningcorporatie heeft deze wet ook een directe invloed op bijvoorbeeld onze onderhoudsprojecten. De wet bestaat sinds 2017, maar het wordt steeds duidelijker wat de gevolgen van deze wet zijn voor onze projecten.

Bescherming flora en fauna
Willen we een project uitvoeren waar we muren of daken gaan isoleren en voegwerk vervangen? Dan moeten we voortaan eerst onderzoeken of daar dieren en planten leven die zijn beschermd. U kunt dan denken aan huismussen, zwaluwen of vleermuizen. Zijn deze dieren aanwezig? We moeten dan maatregelen nemen om de dieren zo min mogelijk te storen. Soms moeten we ook voor nieuwe huisvesting zorgen. Dan plaatsen we nestkasten in de wijk. De dieren moeten de tijd krijgen om hun nieuwe huizen (de nestkasten) te vinden. Dus we mogen pas na een bepaalde tijd starten met de werkzaamheden. Vaak zorgt dit voor vertraging van het project.

De Wet op natuurbescherming is nu enkele jaren oud. Toch merken we vooral sinds 2023, dat we meer met de wet te maken hebben. Dat komt, omdat deze steeds meer ingevoerd raakt en voor meer mensen duidelijk wordt wat de wet nu precies inhoudt.

Informeren
Wij bereiden de onderhoudswerkzaamheden altijd twee jaar vooraf voor. Dat is om te zien welke werkzaamheden er moeten komen en wat deze kosten. Maar nu kijken we dus ook of er flora en fauna onderzoek nodig is. We ondernemen dan zo snel mogelijk actie als dat nodig is. Natuurlijk informeren wij, of de aannemer u, als er wijzigingen komen in de planning.

De Wet op natuurbescherming en de invloed op gepland onderhoud