U heeft met ons een huurovereenkomst voor woonruimte. Bij die huurovereenkomst horen de algemene huurvoorwaarden. Hierin staan onze precieze afspraken over het gebruik van uw woning. Wij geven hier extra algemene informatie over uw rechten en plichten als huurder van de woning.

Meldpunt gemeente

Goed Verhuurderschap

In uw woning wonen

In de huurovereenkomst hebben wij afgesproken, dat u zelf in uw gehuurde woning woont. Dit is uw hoofdverblijf. U heeft geen andere woning heeft waar u voor langere tijd woont. U schrijft zich in bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. U blijft op dit adres ingeschreven staan zolang u de woning van ons huurt. U schrijft zich weer uit bij de gemeente als de huur stopt.

Naast uw partner of uw thuiswonende kinderen mag u niemand anders in de woning laten wonen. Dat mag alleen als wij schriftelijk toestemming geven. Dat doet u via onze website. Krijgen wij signalen dat u niet meer in uw woning woont of dat u voor een langere periode ergens anders woont? Dan vragen wij u om een uitleg van de situatie. Wij vragen de rechter de huurovereenkomst te beëindigen als wij vaststellen dat u zelf niet meer in de woning woont.

Wilt u uw woning zakelijk gebruiken? Dan moet u schriftelijk toestemming aanvragen. Thuiswerken mag wel, maar zorg dat u geen overlast veroorzaakt voor buren en omwonenden.

Woning betreden

Wij betreden uw woning niet zonder uw toestemming. Dat doen we alleen als er sprake is van een noodsituatie waarvoor wij direct moeten ingrijpen. Denk aan een gaslek, een brand of een gesprongen waterleiding op een moment dat u niet thuis bent. In de volgende situaties willen wij of onze aannemers in de woning:

  • dringende werkzaamheden (onderhoud en inspecties);
  • vernieuwingen (waarvoor wij u een redelijk voorstel hebben gedaan);
  • voor werkzaamheden bij uw buren;
  • een bezichtiging voor nieuwe verhuur of verkoop.
Verschillende soorten huurovereenkomsten

Er zijn verschillende soorten huurovereenkomsten, namelijk tijdelijke huurcontracten, vaste huurcontracten en doelgroepencontracten. Het soort contract is belangrijk voor hoe lang u de woning kunt huren. Meer daarover leest u op de website van de Rijksoverheid.

Jaarlijkse huuraanpassing
De minister stelt jaarlijks vast met hoeveel procent de huur mag worden verhoogd. Hierover ontvangt u van ons jaarlijks voor 1 mei bericht. Meer informatie vindt u op
De maximaal redelijke huurprijs controleert u via de website van huurcommissie.

Let op: het gaat om de kale huurprijs, dus niet meegerekend het voorschot servicekosten.
Onderhoud aan uw woning

Wij repareren gebreken aan uw woning als u dat vraagt. Wij hoeven dat niet te doen in deze situaties:

  • Als het gebrek door uw schuld is ontstaan.
  • Het gaat om kleine en eenvoudige herstellingen die voor uw rekening komen.
  • Het is onmogelijk om het gebrek te repareren.
  • De reparatie is te duur. Het is niet redelijk om herstel of vervanging te vragen.
  • Als er problemen zijn die u niet zelf kunt oplossen, dan kunt u ons dat melden via onze website. Op werkdagen kunt u ook bellen tussen 9.00 uur en 13.00 uur naar 0111 418 080. Dit nummer belt u ook voor spoedreparaties buiten kantoortijden.

Verdere informatie vindt u op de website van Rijksoverheid.

Veranderingen aan uw woning

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan zaken die u heeft aangebracht in de woning. Wij noemen dit Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV's). Heeft u iets toegevoegd aan uw woning waarvoor wij u geen toestemming hebben gegeven? Dan moet u het weghalen als wij daarom vragen.

Klachten

Klachten en geschillen
Wij streven er naar dat u plezierig woont. Toch kan het gebeuren, dat u niet tevreden bent over Zeeuwland. Ook kan het gebeuren dat wij met u van mening verschillen over een belangrijk onderwerp. In beide gevallen meldt u uw klacht via onze website.

Als uw klacht niet wordt opgelost, dan kunt u terecht bij andere organisaties. Hieronder staan ze voor u op een rij.

De klachtencommissie
Er is een speciale onafhankelijke klachtencommissie die klachten over onze dienstverlening behandelt. Dat kan bij de Regionale Klachtencommissie Zuid West. Een klacht melden kan via: GWW@zeelandnet.nl of stuur een brief naar:

Regionale Klachtencommissie Zuid West
Hermesweg 13
4382 ND Vlissingen

Gemeenten
Vanaf 1 januari 2024 heeft elke gemeente een meldpunt voor klachten over verhuurders of verhuurbemiddelaars. Iedere huurder kan daar terecht. Onder meldpunt gemeente vindt u meer informatie.

Kantonrechter / huurcommissie

In een aantal gevallen kunt u ook gaan naar de huurcommissie of de kantonrechter. Via de website van Rijkosverheid vindt u meer informatie.