De huurprijs

Uw huurprijs bestaat uit de netto huur, servicekosten en eventueel een voorschot op stookkosten In onderstaand overzicht ziet u precies waarvoor u betaalt.

Wat betekent netto huur?

Dit is het bedrag dat u betaalt voor het gebruik van de woning. De netto huur (ook wel kale huur genoemd) is vastgelegd bij aanvang van de huur. Daarna wordt deze alleen verhoogd bij de jaarlijkse huurverhoging of bij aanpassing (verbetering) van de woning. De netto huur mag bij sociale huurwoningen niet hoger zijn dan de maximale huur. Bij vrije sector woningen mag dit wel.

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur komen. U betaalt servicekosten voor diensten en leveringen die wij voor u uitvoeren en die in de regel voor een heel appartementengebouw zijn afgesproken.

Bijvoorbeeld:

  • het schoonhouden van algemene ruimten
  • de stroomkosten van de verlichting in de algemene ruimten
  • het ontstoppen van de riolering
  • de servicemedewerker
Wat is de bruto huur?

Telt u de netto huur, de service- en stookkosten bij elkaar op, dan krijgt u het bedrag dat u maandelijks aan ons betaalt; de brutohuur.

Waarom betaal ik een andere huur dan mijn buren?

De huurprijs van een woning wordt op één moment berekend en vastgesteld. Dat is als de woning vrij komt. De huurprijs baseren we op het aantal punten van de woning (woningwaardering) op dat moment. Het aantal punten kan in de tijd veranderen door bijvoorbeeld:

  • groot onderhoud;
  • een ander energielabel;
  • als de woning opnieuw wordt ingemeten;
  • of door een andere WOZ-waarde.

Als uw buren langer of korter in de woning woont dan u, kan de huurprijs van zijn woning daardoor anders zijn. Ook het huurprijsbeleid (de manier waarop de huurprijs tot stand komt) is in de tijd gewijzigd. Ook daardoor kan de huur van uw woning anders zijn dan die van uw buurman.

Daarnaast zorgt de nieuwe woningwet ook voor verschillen in huurprijzen. In de nieuwe Woningwet staat, dat wij onze huizen vanaf 1 januari 2016 passend moeten toewijzen. Dit betekent dat het inkomen en de samenstelling van een huishouden bepalen voor welk huis een woningzoekende in aanmerking komt. Deze regels gelden dus alleen voor de nieuwe bewoners, niet voor de huurders die al vóór 2016 bij ons huurden. Uw huur blijft hetzelfde. Waar voorheen nieuwe huurders vaak meer betaalden dan de vorige bewoners, kan zich daardoor nu juist de omgekeerde situatie voordoen. De nieuwe huurder betaalt minder dan de voorgangers en/of de buren.