Huurverhoging en bezwaar maken

Ieder jaar verhogen wij de huur per 1 juli. Wij proberen de huur zo betaalbaar mogelijk te houden, maar toch is een huurverhoging nodig. Met dit geld onderhouden wij de woningen, maken we ze energiezuiniger of bouwen we nieuwe woningen. U ontvangt altijd voor 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs. De overheid bepaalt hoeveel wij maximaal de huur mogen verhogen. De huurverhoging gaat in per 1 juli, behalve als u bezwaar heeft gemaakt of andere afspraken gelden.

Huurverhoging 2024

Zeeuwland sluit met de jaarlijkse huurverhoging aan bij de landelijke wetgeving. We verhogen de huren van onze huurwoningen met 5,3%. Wij volgen hiermee het beleid van de regering om de CAO loonontwikkeling 2023 (5,8%) te volgen min een half procent.

Hieronder beantwoorden wij graag de meest gestelde vragen.
Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

In 2023 is de Wet Eenmalige huurverlaging ingegaan. Als u in 2023 een huurverlaging kreeg, kan dit in 2024 niet meer. Dit is geen reden voor het maken van bezwaar tegen de huurverhoging. Heeft u in 2023 of dit jaar geen huurverlaging gekregen? Dan komt u misschien dit jaar nog wel in aanmerking. U kunt tot en met 30 december 2024 huurverlaging aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden voor huurverlaging?
U woonde al in de huurwoning op 1 maart 2023 en heeft geen huurverlaging in 2023 gehad. U betaalt in 2024 meer dan € 577,91 huur per maand, exclusief servicekosten.

Om in aanmerking te komen voor huurverlaging moet u bewijzen dat uw gezamenlijk bruto-inkomen over de laatste zes maanden laag was. Hieronder ziet u wat uw inkomen over de laatste zes maanden mag zijn.

Eénpersoonshuishouden zonder AOW
Jaarinkomen gelijk of lager dan €12.420,-

Eénpersoonshuishouden met AOW
Jaarinkomen gelijk of lager dan € 13.215,-

Meerpersoonshuishouden zonder AOW
Jaarinkomen gelijk of lager dan € 16.185,-

Meerpersoonshuishouden met AOW
Jaarinkomen gelijk of lager dan € 17.575,-

Wat moet ik doen om huurverlaging te krijgen?
U vraagt huurverlaging aan door ons de volgende gegevens op te sturen of te mailen (info@zeeuwland.nl)

 • Een door u ondertekende verklaring over uw huishouden waarin staat:
  • Totaal aantal personen
  • Aantal inwonende kinderen
  • Leeftijden van die kinderen
 • Een bewijs van het bruto-inkomen over de afgelopen 6 maanden. Dit bewijs is van alle bewoners vanaf 27 jaar. U kunt denken aan:
  • Salarisstroken
  • Overzicht van uw uitkering
  • Een verklaring van de boekhouder (als u zzp’er bent)
Bezwaar maken

Hoe kan ik bezwaar maken?
Bent u het niet eens met de huurverhoging? Stuurt u ons dan voor 1 juli 2024 schriftelijk een bezwaarschrift.

Hoe verloopt de procedure binnen Zeeuwland bij een bezwaar?

 1. Bezwaar komt binnen bij Zeeuwland. Registreer het in Iris.
 2. Klantadvies stuurt de standaard ontvangstbevestigingsbrief: "Ontvangstbevestiging huurverlaging". De brief is te vinden via: Prijshistorie, huurwijziging, verlaging.
 3. Wijs de zaak toe aan Jeanette. Zit er een reparatie of klacht bij het bezwaar? Stuur dan een taak naar de medewerker klant & omgeving, zodat zij hiermee aan de slag kunnen gaan.
 4. Hanneke & Jeanette zorgen vervolgens voor de afhandeling van het bezwaar.

Wat doet Zeeuwland met mijn bezwaar?
Zeeuwland beoordeelt uw bezwaar en kijkt of dit terecht is. Wij sturen uw bezwaar door naar de Huurcommissie als wij het niet eens zijn met uw bezwaar en u deze niet intrekt. Op dat moment stelt de Huurcommissie een onderzoek in. De commissie beoordeelt de redelijkheid van de huurverhoging. Vindt de Huurcommissie de huurverhoging toch redelijk? Dan moet u € 25,- legeskosten betalen.

De beslissing van de Huurcommissie is bindend. Dit betekent dat zowel Zeeuwland als u zich aan de beslissing van de Huurcommissie moet houden. Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie? Binnen zes weken na de uitspraak kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Wanneer mag ik bezwaar maken?
U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging als:

 • De huur door de verhoging hoger wordt, dan de maximale huurprijs volgens de wettelijke woningwaardering.
 • Het percentage van de huurverhoging hoger is dan het maximale percentage genoemd door de overheid.
 • U ons huurverhogingsvoorstel te laat heeft ontvangen (na 1 mei).
Wanneer mag ik geen bezwaar maken?
Zeeuwland heeft dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging. U mag dus geen bezwaar maken als uw inkomen in 2023 lager was dan de inkomensgrens uit het huurverhogingsvoorstel. Ook als u chronisch ziek bent of een handicap heeft, is een verlaging niet mogelijk, omdat er geen inkomensafhankelijke huurverhoging was.

Waar kan ik terecht voor meer informatie over bezwaar maken?
Voor meer informatie kijkt u op www.huurcommissie.nl en www.rijksoverheid.nl
Mag ik weigeren de huurverhoging te betalen?

Maakt u geen bezwaar, maar betaalt u ook de voorgestelde verhoogde huurprijs niet?

Dan informeren wij u nog een keer over de voorgestelde huurverhoging. Daarna kunt u zelf de Huurcommissie verzoeken tot een uitspraak over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging. Doe dit vóór 1 november 2024. Laat u deze termijn voorbij gaan, dan bent u verplicht de nieuwe huurprijs te betalen.

Mijn huurprijs wordt hoger dan € 879,66. Nu kan ik geen huurtoeslag meer aanvragen. Wat moet ik doen?
Kreeg u voor de huurverhoging voor dezelfde woning huurtoeslag? Dan houdt u huurtoeslag. U moet wel blijven voldoen aan de andere voorwaarden voor huurtoeslag.

Kreeg u nog geen huurtoeslag voor uw woning en is uw inkomen het afgelopen jaar achteruit gegaan? Dan heeft u mogelijk wel recht op huurtoeslag. Neem contact met ons op. Wij kunnen uw huurprijs eventueel verlagen. Stuur een e-mail naar info@zeeuwland.nl. Zet in deze e-mail uw adresgegevens en voeg uw inkomensgegevens 2022 van de Belastingdienst toe. Deze gegevens moeten van zowel u als uw medebewoners zijn. Bekijk hier wie als medebewoner meetelt voor de huurtoeslag.
Ik ben tussen de 18 en 23 jaar en mijn huurprijs wordt door de huurverhoging hoger dan € 454,47. Nu kan ik geen huurtoeslag meer aanvragen. Wat nu?

Kreeg u voor de huurverhoging voor dezelfde woning huurtoeslag? Dan behoudt u huurtoeslag. U moet wel voldoen aan de andere voorwaarden voor huurtoeslag.

Kreeg u nog geen huurtoeslag voor uw woning en is uw inkomen het afgelopen jaar achteruit gegaan? Dan heeft u misschien wel recht op huurtoeslag? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen uw huurprijs eventueel verlagen. Stuur een e-mail naar info@zeeuwland.nl. Zet in deze e-mail uw adresgegevens en voeg uw inkomensgegevens 2022 van de Belastingdienst toe. Deze gegevens moeten van zowel u als uw medebewoners zijn. Bekijk hier wie als medebewoner meetelt voor de huurtoeslag.