Klacht melden

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan horen wij dit graag. U kunt een klacht indienen. Wij nemen een klacht zeer serieus en reageren binnen twee werkdagen.

Klachtencommissie

Bent u ontevreden over de manier waarop wij uw klacht afhandelden? Leg dan uw klacht voor aan de onafhankelijke regionale klachtencommissie Zuid West. U dient een klacht in via het klachtenformulier en stuurt dit ingevuld op. De klachtencommissie beperkt zich alleen tot klachten van huurders van Zeeuwland.

Regionale Klachtencommissie Zuid West
Hermesweg 13
4382 ND Vlissingen
e-mail: GWW@zeelandnet.nl

Klachtenprocedure

Klachtenformulier

Reglement klachtencommissie

Rooster van aftreden klachtencommissie