In veel van onze appartementengebouwen zijn bewonerscommissies actief. Daar zijn we blij mee! Zij denken namens alle bewoners mee met Zeeuwland over onderwerpen die over het gebouw gaan. Ze praten bijvoorbeeld mee over de servicekosten of het onderhoud. Naast deze officiële taak organiseren zij allerlei leuke activiteiten voor bewoners.

Veel bewonerscommissies vinden het steeds lastiger om nieuwe bestuursleden te vinden. Ook zijn er bewonerscommissies die liever alleen activiteiten organiseren. Om te zorgen dat er zoveel mogelijk bewonerscommissies actief zijn in onze gebouwen, keken we het afgelopen jaar samen met Stichting Huurdersbelangen Zeeuwland (SHZ) naar nieuw beleid voor de bewonerscommissies. Dit nieuwe beleid maakt het mogelijk dat bewonerscommissies die dat willen, zich alleen richten op het organiseren van activiteiten. Zo proberen we dat elke bewonerscommissie een bijdrage kan blijven leveren aan plezierig wonen.

Ook een nieuwe rol voor de SHZ
Vanaf nu brengt de SHZ jaarlijks een bezoek aan alle bewonerscommissies. De SHZ praat dan met de bewonerscommissies over de ontwikkelingen in het gebouw. Sinds oktober 2023 is de SHZ hiermee gestart. Samen met de medewerker klant & omgeving komen ze langs en leggen het nieuwe beleid aan de bewonerscommissie uit. Ook is dit eerste bezoek een mooie gelegenheid om met elkaar kennis te maken.

Wilt u meer weten over bewonerscommissies? Of wilt u in uw gebouw of wijk ook een bewonerscommissie oprichten? Neem dan contact met ons op via info@zeeuwland.nl.

Nieuw beleid bewonerscommissies