Onderhoud van het openbaar groen

Met alle woningcorporaties in Zeeland zijn afspraken gemaakt over het onderhoud van brandpaden en openbaar groen. We werken met een contract wat uit gaat van zes maal het onderhoud van het brandpad en zeven maal het onderhoud van de groenstroken en perken in het seizoen. Het is dus geen prestatiecontract waarbinnen het er altijd strak uit moet zien. Dit betekent wel dat u in het seizoen om de vijf tot zes weken iemand ziet die bij u in de buurt het onderhoud komt doen.

Daarnaast is er gekozen om te werken met bedrijven als de Zuidhoek en Orionis. Dit zijn bedrijven die werken met werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan betekenen, dat u soms een andere reactie kunt krijgen dan u verwacht. Heeft u hier vragen of klachten over? Neem geust contact met ons op.

Bestrijdingsmiddelen
Sinds vijf jaar is het verboden om bestrating te behandelen met bestrijdingsmiddelen. Dit is verboden om het milieu te sparen. Dat betekent wel dat de brandpaden, stoepen en parkeerplaatsen groener zijn dan we altijd gewend waren. Om het onkruid te bestrijden werken we met borstelen, maaien en branden. De wortel van de plant blijft dan wel zitten en daarom komt de plant sneller terug. Dit is een beeld waar we aan moeten wennen. Het staat u natuurlijk altijd vrij om zelf een stukje van uw brandpad of stoep onkruid vrij te maken. Samen staan we sterker!

Piekperiodes
Als laatste hebben wij ook nog te maken met een aantal piekperiodes in een jaar. Dit zijn de periodes dat het erg nat is en tegelijkertijd goed warm. Dit zorgt dat alles zo verschrikkelijk hard groeit. Dan is er bijna niet tegenop te snoeien, schoffelen en maaien. Dit betekent dat het onkruid dan hoger staat dan u gewend bent. Ook de heggen en hagen groeien dan wat langer door. Leidt dit tot gevaarlijke situaties of vermindert uw woonplezier ? Laat het ons weten. Wij proberen er dan op korte termijn wat aan te doen.

Vragen?
Heeft u nog vragen of heeft u de indruk dat u al langer dan zes weken niemand heeft gezien? Neemt u dan contact met ons op via info@zeeuwland.nl. Bellen kan ook op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur.