Stichting Huurdersbelangen Zeeuwland

Stichting Huurdersbelangen Zeeuwland (SHZ) zet zich in voor de belangen van huurders van Zeeuwland. De SHZ praat met Zeeuwland over allerlei onderwerpen die gebouw en buurt overstijgend zijn. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Zeeuwland. Het bestuur bestaat uit zes leden. Een e-mail sturen naar de SHZ doet u via shz.secretaris@gmail.com

Meer informatie vindt u op de website van de SHZ.