Urgentie

Zeeuwland heeft geen speciale urgentieregeling. Wij adviseren u dan ook om op al het passende woningaanbod van Zuidwestwonen.nl te reageren.

Vangnet-regeling

Soms zijn er zeer ernstige situaties waarbij wij wel voorrang verlenen. Dat gaat via een zogenoemde vangnet regeling. Die regeling is er alléén voor woningzoekenden die al in ons werkgebied wonen. De vangnet regeling geldt alleen voor situaties waarin sprake is van onveilige situaties die onhoudbaar zijn (huiselijk geweld met politieaangifte) of acute dakloosheid (door brand) waarin een tijdelijke oplossing voor onderdak niet gevonden kan worden. De situatie moet zijn ontstaan buitenom uw eigen schuld.

Wanneer er sprake is van zo'n situatie is het belangrijk dat u als woningzoekende ingeschreven staat op de website van Zuidwestwonen. Vervolgens kunt u de vangnet-regeling aanvragen via deze pagina van Zuidwestwonen.nl.

Situaties zoals een scheiding of dakloosheid vanwege een tijdelijke huurovereenkomst vallen niet onder de vangnet- regeling.

In uitzonderlijke gevallen is het via een vangnetregeling toch mogelijk om met voorrang in aanmerking te komen voor een woning.

Het gaat dan om ernstige situaties en geldt alléén voor woningzoekenden die al in ons werkgebied wonen. De vangnet-regeling wordt alleen in bijzonder ernstige situaties toegepast, waar u zonder onze hulp niet uit kunt komen. De corporatie beoordeelt of de vangnet-regeling in uw situatie gebruikt kan worden. Via de vangnetregeling kunnen wij u bijvoorbeeld helpen als u dringend moet verhuizen om uit een onveilige situatie te komen. Of als u (binnenkort) dakloos bent. Die situatie moet zijn ontstaan zonder dat u daar zelf iets aan kon doen.