Woonfraude

Op het moment dat u met ons een huurovereenkomst aangaat, heeft u als huurders rechten en plichten. Zo moet u zelf in uw huurwoning wonen. U mag de woning bijvoorbeeld niet tijdens een vakantie verhuren via Airnbnb of doorverhuren aan iemand anders.

Vermoeden

Heeft u vermoeden dat er woonfraude wordt gepleegd?

Direct bij ons melden

Ook mag u de woning niet gebruiken voor illegale praktijken, zoals een wietplantage of bordeel. Dit heet woonfraude.

Is er sprake van woonfraude? Meld het aan ons met eventuele bewijsstukken. Bewijsstukken zijn voor ons noodzakelijk voordat wij maatregelen kunnen nemen.