Betalingsproblemen

De huur betaalt u uiterlijk de laatste werkdag van de maand voor de volgende maand. Wanneer u niet op tijd betaalt, sturen wij een betalingsherinnering.

Ik wil meer weten over

Voorkom problemen en onderneem zo snel mogelijk actie om een oplossing te zoeken. U kunt bijvoorbeeld bij een betaalachterstand op deze website een betalingsregeling afsluiten. We zoeken dan samen met u naar een oplossing. Zo kunt u de achterstand in maandelijkse termijnen aflossen. Voldoet u niet aan de voorwaarden van deze regeling? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw medewerker klant & omgeving. Wellicht is er een mogelijkheid om toch in aanmerking te komen voor een betalingsregeling. Of we brengen u in contact met schuldhulpverlening.

Direct een betalingsregeling afsluiten

Voorwaarden betalingsregeling

Aan het afsluiten van een betalingsregeling zijn de volgende voorwaarden verbonden.

 • U huurt langer dan zes maanden bij Zeeuwland.
 • U betaalt altijd uw huur voor de 1e van de maand.
 • Uw huurachterstand is minimaal € 50.
 • U heeft geen actief deurwaardersdossier en/of uw deurwaardersdossier is nu een jaar gesloten.
 • Uw huurachterstand is maximaal 110% van uw bruto huur.
 • U heeft het afgelopen jaar geen betalingsregeling gehad bij Zeeuwland.
 • U zit nu niet in de schuldsanering of wsnp.
 • De betalingsachterstand mag niet verder oplopen. Naast het (termijn)bedrag betaalt u de maandelijkse huur op tijd. Dit betekent dat ook dit bedrag voor de 1e van de maand op onze rekening staat. Betaalt u te laat of niet? Dan vervalt de betalingsregeling en is het resterende bedrag direct opeisbaar.
 • Zolang de betalingsregeling loopt, kunt u geen uitstel van betaling aanvragen of de regeling verlengen.
 • Een huurachterstand van één maand kunt u met een regeling van maximaal zes maanden aflossen. Een huurachterstand van twee maanden kunt u met een regeling van maximaal twaalf maanden aflossen.
 • Het minimale bedrag dat u maandelijks aflost, bedraagt € 25,-.
 • Na afloop van een betalingsregeling kunt u een jaar lang geen nieuwe regeling met ons afspreken.
 • Zeeuwland behoudt zich het recht voor om de betalingsregeling eenzijdig te beëindigen wanneer sprake is van overlast en/of u op andere wijze in gebreke bent in de nakoming van de verplichtingen die uit de huurovereenkomst voortvloeien.

Lukt het u niet om de afspraken na te komen? Dan moeten wij een deurwaarder inschakelen. De kosten voor de deurwaarder worden opgeteld bij de huurschuld. Loopt de achterstand nog verder op? Dan schakelen we de kantonrechter in. Natuurlijk willen we dit graag samen met u voorkomen. Daarom schakelen we vroeg signalering in van de gemeente. Dat doen we als uw huurachterstand langer dan 30 dagen is.