Afrekening servicekosten

Woont u in een appartementengebouw? Dan betaalt u iedere maand een voorschot voor de servicekosten. Met servicekosten bedoelen we diensten als het schoonmaken van algemene ruimtes, een servicemedewerker of een glasverzekering.

Ik wil meteen...

Ieder jaar krijgt u van ons een overzicht van de voorschotten die u heeft betaald en de werkelijk gemaakte servicekosten.

  • Heeft u teveel betaald? Dan krijgt u geld terug.
  • Waren de werkelijke kosten hoger? Dan moet u bijbetalen.

We proberen de voorschotten altijd zo te berekenen dat u niet extra hoeft te betalen.

Afrekenen van servicekosten in de praktijk
  • De eindafrekening vindt ieder jaar plaats voor 1 juli. Een enkele keer vindt dit later in het jaar plaats.
  • U ontvangt een brief met een overzicht van diensten waarvoor u betaalt.
  • We berekenen de eindafrekening servicekosten voor een kalenderjaar. Dus van 1 januari tot en met 31 december. Bent u tijdens het kalenderjaar verhuisd? In de brief staat voor welke periode wij de servicekosten afrekenen. Bent u bijvoorbeeld op 1 maart verhuisd? Dan berekenen we de servicekosten over de periode 1 januari tot en met 28 februari.