Meedenken en meedoen

Wij zijn altijd op zoek naar huurders die willen meepraten over hun appartementengebouw of wijk. Het kan dan gaan over onderhoud, schoonmaak en veiligheid in het woongebouw, servicekosten of buurtactiviteiten.

U kunt namens de bewoners in uw buurt of gebouw, over deze onderwerpen praten binnen een bewonerscommissie of bewonersgroep. Dit noemen we bewonersparticipatie.

Bewonerscommissie

Woont u in een appartementengebouw? U kunt zich altijd aansluiten bij een bewonerscommissie.

Is er geen bewonerscommissie actief? Dan kunt u er zelf een oprichten. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Alle huurders in het gebouw krijgen de kans zich aan te melden.
  • De bewonerscommissie bestaat uit minimaal drie huurders uit het gebouw. Zij vertegenwoordigen de overige bewoners.
  • De bewonerscommissie zorgt dat alle huurders minstens één keer per jaar hun stem kunnen laten gelden én doet verslag van de activiteiten die zijn ondernomen.
Wij ondersteunen u met het oprichten van een bewonerscommissie. Neem contact op met uw servicemedewerker of medewerker klant & omgeving.
Klankbordgroepen projecten

Met klankbordgroepen praten we over de toekomst van de woningen waar zij in wonen. We hebben verschillende projecten waarin bewoners participeren:

  • Klankbordgroep Aquathermie Malta Zierikzee Praten mee en komen met alternatieve ideeën voor aquathermie in de wijk
  • Klankbordgroep appartementengebouw De Tienden Zoutelande Praten mee over de ontwikkelingen in De Tienden
  • Klankbordgroep Dreischor. Praten mee over de plannen aan een deel Mr. Pieter Moggestraat, Goemanstraat en Ooststraat.
Stichting Huurdersbelangen Zeeuwland

Stichting Huurdersbelangen Zeeuwland (SHZ) zet zich in voor de belangen van huurders van Zeeuwland. De SHZ praat met Zeeuwland over allerlei onderwerpen die gebouw en buurt overstijgend zijn. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Zeeuwland. Het bestuur bestaat uit vijf leden. Een e-mail sturen naar de SHZ doet u via info@shzeeuwland.nl.

Meer informatie vindt u op de website van de SHZ.